อนุทิน 28995 - dejavu monmon

dejavu monmon

การทำความเข้าใจในเนื้อหานามธรรมต้องเชื่อมโยงภาพที่เป็นรูปธรรม มิฉะนั้น จะไม่ประสบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เพราะเนื้อหาที่สื่อผ่านภาษาอักษร เป็นนามธรรม

เขียน 14 Dec 2008 @ 11:43 ()


ความเห็น (0)