อนุทิน 28995 - dejavu monmon

  ติดต่อ

การทำความเข้าใจในเนื้อหานามธรรมต้องเชื่อมโยงภาพที่เป็นรูปธรรม มิฉะนั้น จะไม่ประสบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เพราะเนื้อหาที่สื่อผ่านภาษาอักษร เป็นนามธรรม

  เขียน:  

ความเห็น (0)