ติดต่อ

อนุทิน #28995

การทำความเข้าใจในเนื้อหานามธรรมต้องเชื่อมโยงภาพที่เป็นรูปธรรม มิฉะนั้น จะไม่ประสบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เพราะเนื้อหาที่สื่อผ่านภาษาอักษร เป็นนามธรรม

  เขียน:  

ความเห็น (0)