อนุทิน 28990 - สุณีรัตน์ โจโจ้ วิทักษบุตร

สามเหลี่ยมให้ความมั่คง จริงจัง  สี่เหลี่ยมมุมฉากตรงไปตรงมา

สี่เหลี่ยมคางหมูชอบเสี่ยง  วงกลม อะไรก็ได้มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความประนีประนอม

เขียน 14 Dec 2008 @ 10:00 ()


ความเห็น (0)