อนุทิน 28990 - สุณีรัตน์ โจโจ้ วิทักษบุตร

  ติดต่อ

สามเหลี่ยมให้ความมั่คง จริงจัง  สี่เหลี่ยมมุมฉากตรงไปตรงมา

สี่เหลี่ยมคางหมูชอบเสี่ยง  วงกลม อะไรก็ได้มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความประนีประนอม

  เขียน:  

ความเห็น (0)