อนุทิน 28974 - Ka-Poom

Ka-Poom

คำสอน l องค์พระหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

 ------------------

"ความขี้เกียจขี้คร้านอ่อนแอ ... เหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลจงพากันทราบไว้

ความมักง่าย ความโยกคลอนเอนเอียง มีแต่กิเลสตบต่อยให้เอนให้เอียง

ให้ล้มลุกคลุกคลานทั้งนั้น ไม่ใช่ธรรมเป็นผู้พาให้เป็นเช่นนั้น..."

>>>...

ดังนั้น การตั้งมั่นอยู่ในความขยันหมั่นเพียร จึงเป็นสัมมาทิฐิหรือความคิดเห็นที่ถูกที่ชอบ...ที่เราควรตั้งมั่นตั้งใจ โดยให้ผ่านด่านแรกไปได้นั่นก็คือ ความเกียจคร้าน... ซึ่งมักปรากฏขึ้นในทุกๆ ด้าน ในทุกๆ เรื่องของการดำเนินชีวิต และหากว่าเมื่อไรที่เราตั้งมั่นอยู่ในความขยันหมั่นเพียรได้ จิตที่ว่างจากอารมณ์ทั้งปวง จดจ่ออยู่ในกิจกรรมที่เราทำ ผลแห่งความตั้งใจอันมาจากจิตจดจ่อนั้น มักนำไปสู่สภาวะใจเบาเบาได้เพิ่มมากขึ้น...เชิงรูปธรรมก็คือ ได้ผลลัพธ์อันเป็นผลสำเร็จในงาน

เขียน 13 Dec 2008 @ 23:46 () แก้ไข 13 Dec 2008 @ 23:51, ()


ความเห็น (0)