อนุทิน 28944 - มะปรางเปรี้ยว

  ติดต่อ

@28941 น่าจะเอากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมแรกของการสร้าง COP ของคนใช้งานบล็อก (คิดมานานแล้วว่าอยากสร้าง COP เล็กๆ ของคนใช้งานบล็อก) จะได้เป็นการเปิดกว้างแลกเปลี่ยนกันว่าจะใช้งานบล็อกเพื่ออะไร ทำอย่างไร และช่วยพัฒนางานหรือตนเองได้อย่างไร แล้วได้ประโยชน์อย่างไร จะได้ช่วยกันพัฒนาต่อยอดกันต่อไป

  เขียน:  

ความเห็น (0)