อนุทิน 28908 - nussa-udon

nussa-udon

12/12/51อบรมผบก. employee engagement byVisit punsukumtana [email protected]

 • รู้ว่าหน่วยงานมีความคาดหวังอะไรจากเราในการมาทำงาน
 • มีอุปกรณ์เครื่องมือเพียงพอจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

..........................................................................................

 • มีโอกาสได้ทำงานที่ตนเองทำได้ดี/รัก
 • มีคนชมเชยในงานที่ทำได้ดี
 • มีคนเอาใจใส่
 • มีคนให้กำลังใจในความก้าวหน้า

.....................................................................................

 • มีคนรับฟังความคิดเห็น
 • เป็นส่วนหนึ่งของMissionขององค์กร
 • ทีมที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ
 • Best friend at work

.......................................................................................

 • ความเปลี่ยนแปลงและก้าวหน้า
 • โอกาสการเรียนรู้และเติบโต....

ขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงที่กรุณาให้ความรู้...12ปัจจัยในการบริหารให้เกิดEngagement

 

เขียน 13 Dec 2008 @ 08:42 ()


ความเห็น (0)