อนุทิน 28888 - Sasinand

Sasinand

เศรษฐกิจทรุดกระทบงานก่อสร้าง-สถาปัตย์ อย่างมาก ใน 2 ปีนี้
ในงานตั้งทิศ-ปรับทัศน์ Re-vision  ของสมาคมสถาปนิกฯ " จะมุ่งสนับสนุนงานชุมชน-สาธารณะประโยชน์ สอดรับแนวคิดหลักงานสถาปนิก' 52 วันที่ 29 เม.ย. ถึง 3 พ.ค.52
ชื่องาน re-vision "ตั้งทิศ ปรับทัศน์"
เสนอหยุดเพื่อคิด ปรับเปลี่ยนทัศนคติสถาปนิกไทยให้เหมาะสมกับสังคมไทย-สังคมโลก
 
สมาคมฯกังวลกับสภาพเศรษฐกิจที่กำลังจะถดถอยอย่างมาก จึงพยายามปรับทิศทางกัน เป็นการใหญ่
พยามตั้งหลักไม่ให้ ซวดเซนัก
พร้อมกับการพยายามบอกกับสังคมว่า  ถ้าใครจะสร้างบ้าน สร้างสิ่งปลูกสร้างอะไรก็ตาม ไม่มีโอกาสใดจะดีกว่า โอกาสนี้อีกแล้ว
นอกจากนี้ ก็ออกมาปลุกกระ​แส​ให้ประชาชน ลดภาวะ​ความตึง​เครียดของบ้าน​เมือง ด้วย​การสร้าง​ความสุข สมดุล ระหว่างวิถีชีวิตกับ​โลก​และสิ่ง​แวดล้อม ด้วย​การชมนิทรรศ​การ​แสดงผลงานทางศิลปะ สถาปัตยกรรม​และ​การออก​แบบ "Positive Living" ของนักสร้างสรรค์ผลงานฝีมือดีได้​ในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 - 31 มกราคม พ.ศ. 2552 นี้ ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุง​เทพ (BUG) วิทยา​เขตกล้วยน้ำ​ไท
หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุง​เทพ ​โทรศัพท์: 0 2350 3626 ...

เขียน 12 Dec 2008 @ 21:24 () แก้ไข 12 Dec 2008 @ 21:29, ()


ความเห็น (0)