อนุทิน 28865 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • วันนี้เขียนอนุทินรวบยอด เพราะมาประชุมอยู่ที่โรงแรมเวลคัมจอมเทียนบีช พัทยา 10-13 ธ.ค. ยืมมือถือครูกชพรมาใช้เนต
  • ทำบล็อก บันทึกใหม่ของกลุ่ม 26 ผู้นำICT ได้ 2 เรื่อง
  • วันนี้กำลังฟังลุงจ่าเสนอแนวคิดการทำวิทยฐานะ
  • ได้นำเสนอตัวอย่างกรอบงานวิจัย R&D ในที่ประชุม ผอ.ด้วย
  • มีบันทึกใหม่ที่บล็อก http://gotoknow.org/blog/26ictlabschool/228959
เขียน 12 Dec 2008 @ 14:18 ()


ความเห็น (0)