อนุทิน 2886 - มะปรางเปรี้ยว

@2812

ครูมิม และ พี่ธ.วั ช ชั ย มาแจ้ง link รายละเอียดเพิ่มเติมไว้แล้วที่

http://www.tmd.go.th/index.php และ http://www.tmd.go.th/storm_tracking.php?id=42

เอามาช่วยบอกข่าวในนี้แทน

เขียน 02 May 2008 @ 16:37 () แก้ไข 02 May 2008 @ 17:42, ()


ความเห็น (0)