อนุทิน #28848

  ติดต่อ

วิทยาลัยเทคนิคระยองเป็นศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา

Image มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับนิสิตภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี (จบ ปวส.)
คณะวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำหน่วยสอนวิทยาลัยเทคนิคระยอง   เปิดรับสมัคร 13 ต.ค. - 26 ธ.ค. 51   ทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดนขัตฤกษ์) เวลา 09.00 - 16.30  น. ณ อาคารอำนวยการ ห้องงานการเงินและบัญชี หรือติดต่อ อ.สันติ 087-5824214
รายละเอียด

หรือเรียนที่ ม.บูรพา ชลบุรีรับสมัครปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 2 ปี จบ ปวส.) ภาคปกติ-พิเศษ  1.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา 2. เทคโนโลยีการผลิต  20-21 ธ.ค. 2551  สอบถาม 038-102094-6 www.edu.buu.ac.th/vesd

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)