อนุทิน 28846 - ดร.สุพักตร์ พิบูลย์

เมื่อวานนี้(11 ธ.ค.51) ได้ไปร่วมประชุมกรรมการเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 มีประเด็นที่เห็นว่าเป็นประโยชน์หรือได้ข้อคิดสำคัญหลายประการ เช่น  การ Marking บันทึกการประชุมเพื่อติดตามงานต่อเนื่อง  การคัดเลือกนักเรียนเข้า ม.1 ด้วย โควต้า "เด็กดี"      Banding-คัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนแบบคละความสามารถ   การส่งเสริมให้ อบต.มีบทบาทในการพัฒนาเยาวชนระดับตำบล   การทดลองใช้หลักสูตรอย่างเป็นระบบ  เป็นต้น  ซึ่งจะหาโอกาสขยายแนวคิดหรือแนวปฏิบัติในรายละเอียดอีกชั้นหนึ่ง

เขียน 12 Dec 2008 @ 07:57 ()


ความเห็น (0)