อนุทิน 28775 - pkaek

pkaek

10 ธันวาคม2551 วันรัฐธรรมนูญ หรือวันชาติ ไปทำบุญวันเกิดของน้องและสนทนาธรรมที่วัดป่าดงพอง พระอาจารย์เทศนิทานหลายเรื่อง โดยเฉพาะ กฏแห่งกรรม สรุปตามความเข้าใจ "สิ่งที่ได้รับ เกิดจากสิ่งที่กระทำ" และ การระงับความโกรธ ต้องระงับในใจเรา เพราะเกิดจากใจเรา การจะเกิดบารมีต้องปฏิบัติ เหมือนจะรู้กันอยู่แต่สิ่งที่เราหลงลืมกันเพราะ ขาดความต่อเนื่องหรือไม่เป็นเรื่องปกตินิสัย

เขียน 11 Dec 2008 @ 06:48 ()


ความเห็น (0)