อนุทิน #28762

  ติดต่อ

ความตั้งใจในตอนแรกของการใช้จ่ายเงิน คิดว่าจะให้เป็นกองทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านแกงหอม

ต่อมาได้หารือกับคุณครูโรงเรียนบ้านแกงหอม และทีมจิตอาสา เห็นว่า เงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาทนั้น หากใช้จ่ายขาดก็จะหมดไป เลยคิดว่าใช้เป็นเงินทุนในการเริ่มต้น  สำหรับกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนบ้านแกงหอม (โรงเรียนยังไม่มีสหกรณ์ร้านค้า) เพื่อให้เงินจำนวนนี้ได้งอกเงย ใช้ประโยชน์ได้ต่อเนื่องไป

 

เรียนมาเพื่อทราบครับ

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)