อนุทิน 2874 - ทองหยอด

การคบหาสมาคมกับบุคคล การพูดจาก็ควรเป็นไปในเชิสร้างสรรค์ และพูดแต่ในสิ่งดี ๆ การยกย่องชมเชยก็เป็นสิ่งจำเป็น เพื่อเป็นการให้กำลังใจเขา ไม่พูดจาเชิงตำหนิติเตียนใคร

เขียน 02 May 2008 @ 15:59 () แก้ไข 02 May 2008 @ 15:59, ()


ความเห็น (0)