อนุทิน 28736 - ฝั่งธน

  ติดต่อ

 

 

 

 

โนราโรงครู

 วัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาในด้านความเกี่ยวข้องกับประวัติและตำนานท้องถิ่น  ความเชื่อ  พิธีกรรม  บทบาทและหน้าที่ที่มีต่อวิถีชีวิต      และการรักษาโรคโดยความเชื่อทางไสยศาสตร์

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)