อนุทิน 28705 - ภูสุภา

  ติดต่อ

@28700 และรัก ๑ 

Note: เพื่อบอกน้องสาวว่า... เมื่อเราได้รักใครแล้ว เราไม่แม้แต่ที่จะปรารถนาอยากจะได้รักของบุคคลที่เรารักตอบกลับมา และเราสามารถที่จะรักในบุคคลที่เขาคนนั้นรักด้วยได้... ช่างเป็นสิ่งที่วิเศษอย่างยิ่งที่ก่อเกิดในความรู้สึกของเรา

คุณกะปุ๋มคะ  ขออนุญาต แสดง คคห ร่วมนิดเดียวค่ะ

1.คน ๆ นั้นต้องมีค่าคู่ควรกับ ความรักของเราที่จะเผื่อแผ่ออกไป  ต้องใช้เวลานาน ในการเฝ้าดู ไตร่ตรอง

2.เขาคนนั้น เข้าใจตรงกับ เรา หรือเปล่า ไม่เช่นนั้น เกิดความเข้าใจผิด ยุ่งเลยนะคะ

3.สืบสาน สืบต่อความรัก ต่อกันอย่างมีธรรมะ นำ น้อม เกื้อกูล..เป็นกัลยาณมิตร ซึ่งกันและกัน  อันนี้ดีที่สุดค่ะ  อย่าสานต่อ เบียดเบียนความ"ไม่รัก" แฝงมากับสิ่งที่คิดว่าใช่ "รัก"

4.กำจัดความยึดติด...ให้ได้

กำลังหมั่นฝึกฝนข้อนี้ แม้กระทั่งกับคนที่เรารักที่สุดในโลก "คนของความรัก"...สามีและลูกค่ะ

  เขียน:  

ความเห็น (0)