อนุทิน 28705 - ภูสุภา

@28700 และรัก ๑ 

Note: เพื่อบอกน้องสาวว่า... เมื่อเราได้รักใครแล้ว เราไม่แม้แต่ที่จะปรารถนาอยากจะได้รักของบุคคลที่เรารักตอบกลับมา และเราสามารถที่จะรักในบุคคลที่เขาคนนั้นรักด้วยได้... ช่างเป็นสิ่งที่วิเศษอย่างยิ่งที่ก่อเกิดในความรู้สึกของเรา

คุณกะปุ๋มคะ  ขออนุญาต แสดง คคห ร่วมนิดเดียวค่ะ

1.คน ๆ นั้นต้องมีค่าคู่ควรกับ ความรักของเราที่จะเผื่อแผ่ออกไป  ต้องใช้เวลานาน ในการเฝ้าดู ไตร่ตรอง

2.เขาคนนั้น เข้าใจตรงกับ เรา หรือเปล่า ไม่เช่นนั้น เกิดความเข้าใจผิด ยุ่งเลยนะคะ

3.สืบสาน สืบต่อความรัก ต่อกันอย่างมีธรรมะ นำ น้อม เกื้อกูล..เป็นกัลยาณมิตร ซึ่งกันและกัน  อันนี้ดีที่สุดค่ะ  อย่าสานต่อ เบียดเบียนความ"ไม่รัก" แฝงมากับสิ่งที่คิดว่าใช่ "รัก"

4.กำจัดความยึดติด...ให้ได้

กำลังหมั่นฝึกฝนข้อนี้ แม้กระทั่งกับคนที่เรารักที่สุดในโลก "คนของความรัก"...สามีและลูกค่ะ

เขียน 09 Dec 2008 @ 21:46 ()


ความเห็น (0)