ติดต่อ

อนุทิน #28702

สุโข  ปุญฺญสฺส  อุจฺจโย 

ความสั่งสมขึ้นซึ่งบุญ  นำสุขมาให้

  เขียน:  

ความเห็น (0)