อนุทิน #28702

สุโข  ปุญฺญสฺส  อุจฺจโย 

ความสั่งสมขึ้นซึ่งบุญ  นำสุขมาให้

เขียน:

ความเห็น (0)