อนุทิน 28702 - ฐานิตา ไชยกาล

  ติดต่อ

สุโข  ปุญฺญสฺส  อุจฺจโย 

ความสั่งสมขึ้นซึ่งบุญ  นำสุขมาให้

  เขียน:  

ความเห็น (0)