อนุทิน 28702 - ฐานิตา ไชยกาล

สุโข  ปุญฺญสฺส  อุจฺจโย 

ความสั่งสมขึ้นซึ่งบุญ  นำสุขมาให้

เขียน 09 Dec 2008 @ 20:26 ()


ความเห็น (0)