อนุทิน #2866

มีคนเขาบอกว่า หัวใจสำคัญของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี คือ มีร่างกายที่แข็งแรง  มีจิตใจที่มีความสุข มีความภาคภูมิใจในตนเอง มีสังคมดี  ๆ อยู่รอบตัว

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)