อนุทิน 2866 - คุณย่า

มีคนเขาบอกว่า หัวใจสำคัญของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี คือ มีร่างกายที่แข็งแรง  มีจิตใจที่มีความสุข มีความภาคภูมิใจในตนเอง มีสังคมดี  ๆ อยู่รอบตัว

เขียน 02 May 2008 @ 15:18 () แก้ไข 07 May 2008 @ 15:56, ()


ความเห็น (0)