อนุทิน 28608 - pkaek

pkaek

จันทร์ ที่ 8 ธันวาคม 2551 ร่วมประชุมที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโครงการความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลและฝ่ายผลิตพยาบาล เพื่อหารือการพัฒนาการความร่วมมือสถาบันสรุป ประเด็นที่จะต้องทำให้ชัดเจน คือ การประสานงาน การกำหนดสมรรถนะนักศึกษาพยาบาลและความเหมาะสมของหน่วยงานฝึกงาน ฯลฯ

ตรงนี้ก็ถือได้ว่าเป็น เรื่อง ที่ดีในการรับฟังซึ่งกันและกัน นำไปสู่การแก้ไขปัญหาการฝึกงานของนักศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่าย เพราะถึงที่สุดเราต้องการ พยาบาลที่มีคุณภาพ

เขียน 08 Dec 2008 @ 19:31 ()


ความเห็น (0)