อนุทิน 28605 - สี่ซี่

สี่ซี่
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ประชุมเรื่องโครงการสกัดความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

ได้ข้อสรุปที่น่าพอใจ พร้อมงานกองใหญ่เพื่อให้งานชิ้นนี้สำเร็จลุลวงไปได้ ข้อมูลและรายละเอียดที่จะใช้ต้องเสร็จก่อนวันที่ 20/12/2551

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพยายามทั้งหมดจะช่วยเป็นสื่อกลางให้สังคมดีขึ้นบ้าง

เขียน 08 Dec 2008 @ 19:07 () แก้ไข 08 Dec 2008 @ 19:13, ()


ความเห็น (0)