อนุทิน 28597 - SOCIABILITY

SOCIABILITY

อันความกรุณาปราณี
จะมีใครบังคับก็หาไม่
หลั่งมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจ
จากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนดิน”

เขียน 08 Dec 2008 @ 15:54 ()


ความเห็น (0)