อนุทิน 28594 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

  ติดต่อ

ธรรมจัดสรร

ช่วงเวลาหนึ่งๆของชีวิต

ย่อมเหมาะควรกับกิจหนึ่งเท่านั้น

หากปฏิบัติตนผิดกาล

ประโยชน์สูงสุดย่อมไม่เกิด

 

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)