อนุทิน 28570 - Ka-Poom

Ka-Poom

Note เก็บไว้...

"...ปัญหาของการศึกษาพุทธประวัติ ไม่ใช่ว่ามีปาฏิหาริย์มากหรือน้อยเกินไปหรอก ปัญหาอยู่ทีว่า เรามีปัญญามากพอที่จะ ถอดรหัส ปาฏิหาริย์เหล่านั้นหรือไม่ต่างหาก..."

ส่วนคำถามที่ว่า การเลือกเคารพนับถือพระสงฆ์ที่มีศีลาจารวัตรงดงามนั้นเป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่ ก็ตอบได้ว่า เป็นการเลือกปฏิบัติแน่นอน แต่เป็นการเลือกปฏิบัติที่ถูกต้องแล้ว พระพุทธเจ้าเคยตรัสว่า "วิเจยฺย ทานํ ทาตพฺพํ" แปลว่า "พึงเลือกเฟ้นให้รอบคอบด้วยปัญญา แล้วจึงพิจารณาว่าจะให้ทานในบุคคลเช่นใด"

การที่เราจะเลือกใครสักคนหนึ่งให้เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ (กัลยาณมิตร) ของตนนั้น เราจะต้องเลือกกันอย่างดีที่สุด เพราะหากเขาไม่มีอะไรที่ประเสริฐเลิศล้ำกว่าเรา ก็เป็นเรื่องเสียเวลาเปล่าเท่านั้นเอง...

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี

secret 101/ 10 (พฤศจิกายน)

เขียน 08 Dec 2008 @ 11:27 () แก้ไข 08 Dec 2008 @ 11:28, ()


ความเห็น (0)