อนุทิน 28556 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

วันนี้ต้องใช้เวลาทำงานภาควิชา เตรียมการประชุมวันที่ 19 นี้ นอกจากนั้นต้องจัดการงานเอกสารที่ต้องเขียนเพื่อเป็นรายงานของ Digital KM แล้วจัดการเอกสารล้านแปดที่สุมๆ อยู่ แล้วจัดการเครื่องแม่ข่ายด้วย ถ้าเคลียร์เรื่องเครื่องแม่ข่ายของ มอ. ได้ด้วยก็จะดี

วันนี้ห้ามเขียนโปรแกรม ถ้าเขียนแล้วเพลิน งานอื่นจะไม่เดิน

เขียน 08 Dec 2008 @ 07:16 () แก้ไข 08 Dec 2008 @ 07:17, ()


ความเห็น (0)