อนุทิน 28555 - ajankoy

ajankoy

  วันจันทรืที่ 8 ธันวาคม 2551 นัดหมายขอตัวอาจารย์การเงินจาก สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  มาเป็นติวเตอร์ให้การเงินใหม่แต่คนเก่ามากเพื่อให้ความรู้และเทคนิคการเงิน โดยตั้งใจจะเข้าไปเรียนรู้ด้วย

เขียน 08 Dec 2008 @ 06:14 ()


ความเห็น (0)