อนุทิน 28527 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

ในประเทศไทยโครงการ micro loans อย่าง Kiva ทำแล้วอาจเจ็บตัวได้เพราะการเมืองในประเทศไทยรุนแรงเกินไปที่โครงการอย่างนี้จะประสบความสำเร็จได้ ถ้า SMEs โตขึ้นได้ธุรกิจรายใหญ่ในประเทศไทยก็จะต้องเล็กลง เขาไม่ยอมแน่ๆ

เขียน 07 Dec 2008 @ 20:21 () แก้ไข 07 Dec 2008 @ 20:23, ()


ความเห็น (0)