อนุทิน #28507

สังคมในยุคทุนนิยมที่ดำเนินตามสายแห่งเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก (Core Economics) หล่อหลอมคนจนมีอุปทานคือการให้ความรัก ความเมตตาต่อกันและกันน้อย สังคมนี้จึงเกิดภาวะ “วิกฤตแห่งความเมตตา (Crisis of Kindness)”

เขียน:

ความเห็น (0)