อนุทิน 28507 - ปภังกร Happinesss

สังคมในยุคทุนนิยมที่ดำเนินตามสายแห่งเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก (Core Economics) หล่อหลอมคนจนมีอุปทานคือการให้ความรัก ความเมตตาต่อกันและกันน้อย สังคมนี้จึงเกิดภาวะ “วิกฤตแห่งความเมตตา (Crisis of Kindness)”

เขียน 07 Dec 2008 @ 14:16 ()


ความเห็น (0)