อนุทิน 28506 - ปภังกร

ปภังกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ในสังคมทุกวันนี้มีผู้ที่ให้น้อยกว่าผู้ที่จะรับ
เกือบทุกคนล้วนแล้วแต่มุ่งที่จะเอา (Take) มากกว่าที่จะให้ (Give)
แต่ทุก ๆ คน ทุกผู้ ทุกสิ่ง ล้วนแล้วแต่ต้องการ “ความเมตตา” ซึ่งถูกนิยามออกมาเป็นความรักและความเข้าใจ

เมื่อคนในสังคมถูกหล่อหลอมด้วย “กิเลส” และ “ตัณหา” ทำให้ สังคมนี้ขาดซึ่ง “ความเมตตา” ต่อกันและกัน
สังคมนี้จึงเป็นสังคมอุปสงค์ล้น (Over Demand) และขาดแคลนซึ่งอุปทาน (Out of Supply)

เขียน 07 Dec 2008 @ 14:15 ()


ความเห็น (0)