อนุทิน 28480 - Ka-Poom

  ติดต่อ

การแบ่งปันความสุข...

ภายใต้ท่าทีที่แข็งกร้าว...ความสุขแห่งความจริงใจที่เผื่อแผ่ให้ ช่วยบรรเทาความแข็งกร้าวนั้นให้อ่อนลงได้ ด้วยใจที่อ่อนโยน...

เพียงแค่ได้เกิดมา แม้เพียวเสี้ยวเล็กน้อยของลมหายใจ ได้ช่วยให้ใครคนหนึ่งได้สัมผัสลมหายใจแห่งความอ่อนโยนนี้

ให้ใจได้น้อมลง เป็นกุศลอย่างยิ่งที่กัลยาณมิตรพึงแบ่งปันให้กันและกัน...

ที่มา : http://gotoknow.org/blog/kapoom/227812

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)