อนุทิน 28436 - wwibul

wwibul

ฝนหยุดพัก แม้ลมก็สงบ ... ชั่วคราว

ฟังความเงียบ ฟัง Bach "Air" 

รตสว ครับ

เขียน 05 Dec 2008 @ 23:51 () แก้ไข 06 Dec 2008 @ 00:20, ()


ความเห็น (0)