อนุทิน 28398 - บุณยกร

บุณยกร

เชิญร่วมงานปฏิบัติธรรมบวชชีพุทธรักษาศีล ๕-ศีล๘

ทีำ่สำนักสงฆ์ธุดงคสถานอยู่สุขเจริญ หมู่ ๗ ต.หนองบัวใต้

อ.เมือง จ.ตาก ๖๓๐๐๐ วันที่ ๗-๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๑

๐๘๗๘๗๖๑๔๑๔, ๐๘๙๙๐๗๖๘๕๓,๐๘๕๖๑๒๑๘๕๗

ธมฺมจารงฺ สฺุขงฺ เสติ

ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข 

......ธรรมรักษา.....

เขียน 05 Dec 2008 @ 19:36 ()


ความเห็น (0)