อนุทิน 28398 - เตวิชโช

  ติดต่อ

เชิญร่วมงานปฏิบัติธรรมบวชชีพุทธรักษาศีล ๕-ศีล๘

ทีำ่สำนักสงฆ์ธุดงคสถานอยู่สุขเจริญ หมู่ ๗ ต.หนองบัวใต้

อ.เมือง จ.ตาก ๖๓๐๐๐ วันที่ ๗-๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๑

๐๘๗๘๗๖๑๔๑๔, ๐๘๙๙๐๗๖๘๕๓,๐๘๕๖๑๒๑๘๕๗

ธมฺมจารงฺ สฺุขงฺ เสติ

ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข 

......ธรรมรักษา.....

  เขียน:  

ความเห็น (0)