อนุทิน 28367 - Ka-Poom

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เสร็จสิ้นการประชุมตัวแทนสภาการพยาบาลในประเด็น "การคุ้มครองผู้บริโภค : กฏหมายและจริยธรรมทางการพยาบาล" >> ออกเดินทางจากสภาการพยาบาล 5 โมงเย็น...ถึงยโสธรห้าทุ่ม ขอบพระคุณคุณกิเลนที่ขับรถให้ตั้งแต่วันไปจนถึงวันกลับ...ดูแลอย่างดี ขอบพระคุณโรงพยาบาลยโสธรที่ได้สร้างบุคลากรที่ดีทางกาย วาจา ใจ ... ขอบพระคุณทุกสรรพสิ่งที่ได้ผ่านมาให้เรียนรู้

พร้อมรำลึกถึงพระคุณองค์สมเด็จย่า...ครูผู้เป็นต้นแบบทางวิชาชีพพยาบาล

เขียน 04 Dec 2008 @ 23:54 ()


ความเห็น (0)