อนุทิน 28354 - บุณยกร

บุณยกร
  • ตอนสามทุุ่มครึ่งทราบข่าวการมรณภาพ
  • ของท่านเจ้าคุณพระเทพวรมุนี เจ้าคณะ
  • จังหวัดศรีสะเกษ ..นับเป็นการสูญเสีย
  • พระมหาเถระผู้ใหญ่ที่ทรงภูมิรู้ของคณะสงฆ์ไทย
  •  กราบคารวะดวงวิญญาณพระเดชพระคุณ
เขียน 04 Dec 2008 @ 22:10 ()


ความเห็น (0)