อนุทิน #28354

  ติดต่อ

  • ตอนสามทุุ่มครึ่งทราบข่าวการมรณภาพ
  • ของท่านเจ้าคุณพระเทพวรมุนี เจ้าคณะ
  • จังหวัดศรีสะเกษ ..นับเป็นการสูญเสีย
  • พระมหาเถระผู้ใหญ่ที่ทรงภูมิรู้ของคณะสงฆ์ไทย
  •  กราบคารวะดวงวิญญาณพระเดชพระคุณ
  เขียน:  

ความเห็น (0)