อนุทิน 28337 - classc_one

classc_one

ข่าวประชาสัมพันธ์    

ในวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (ณ ศูนย์กีฬาสวนอ้อย)

ตอนเรียน C1  (RTV) มีการจัดโครงการ "รักพ่อ สืบสานกีฬาไทย"

มีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านแบบไทยๆ ตามเวลาดังนี้

8.00-9.00น.   ลงทะเบียน

9.00-9.15น.   มีการกล่าวเปิดงาน

9.15-12.15น.  เริ่มการแข่งขันระหว่าง ตอนเรียน A1,B1 

                    มีกีฬาที่จะแข่งขันดังนี้

                   - ขี่ม้าตีคลี

                   -ลูกช่วง

                   -ชักเย่อ

                   -วิ่งเปรี้ยว

                   -ตะกร้อ

12.15-13.00น. ลงทะเบียนแข่งขันกีฬา (บ่าย)ตอนเรียน C1,D1

                     มีกีฬาที่จะแข่งขันดังนี้

                   - ขี่ม้าตีคลี

                   -ลูกช่วง

                   -ชักเย่อ

                   -วิ่งเปรี้ยว

                   -ตะกร้อ

16.00-16.40น.   มีการแข่งขัน "เชียร์ลีดเดอร์"  ระหว่าง

                        ตอนเรียน   A1,B1,C1

16.40-17.00น.   มอบรางวัลและกล่าวปิดงาน

 

 

จึงอยากเชิญชวนเพื่อนตอนเรียน A และ B มาร่วมงานกัน ^^

เขียน 04 Dec 2008 @ 16:49 () แก้ไข 10 Dec 2008 @ 12:23, ()


ความเห็น (0)