อนุทิน 28319 - เตวิชโช

  ติดต่อ

 

 

 

 

 

พระมหาชนกว่ายน้ำ                 เจ็ดวัน

 

เพียรเพื่อเพียรผลพลัน              หลุดพ้น

ในหลวงยิ่งยอดขยัน                  เสียสละ

ทำเพื่อ"ธรรม"ท่วมท้น                ทั่วทั้งถิ่นไทย

  พระวรกายเหนื่อยล้า                โรยแรง

น้ำพระทัยยังแสดง                     ดื่มได้

เยี่ยมพระพี่นางแสวง                     สุขสวัสดิ์

ทุกข์ยิ่งเทิดองค์ไท้  มุ่งสร้างบารมี

                        

  แปดสิบปีผ่านแล้ว                     ผ่านเลย

กาลไม่กลับดังเคย                       ค่ำเช้า

พระเกียรติยศยิ่งงอกเงย              สงบสง่า

แปดสิบปีเหนือเกล้า                     แกร่งกล้าเหนือกาล 
        

                       (พระจันทร์)

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)