อนุทิน 28317 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการเดินทางของพวกเราครับ..

ทีมขอนแก่น - คุณพนัส พร้อมหลานๆ เดินทางมาถึงพิษณุโลกแล้ว..ในขณะที่ทีมเราเดินทางเกือบถึง จ.ตาก - - -

จะทำเวลาให้ถึงเชียงใหม่ ๑๕.๐๐ น....

คนขับรถบอกว่า ไปแบบสบายๆ

เขียน 04 Dec 2008 @ 11:52 ()


ความเห็น (0)