อนุทิน 28237 - นางวรรณา เม่นแย้ม

ผู้ปกครองนักเรียนตกงานกันมากภาระการจัดหาอาหารกลางวันให้เด็กจึงเพิ่มมากขึ้นโดยใช้งบส่วนตัวเองเพราะอยากให้เด็กมาโรงเรียนดีกว่าหยุดอยู่บ้านเพราะเหตุว่าไม่มีเงินมากินที่โรงเรียน

เขียน 03 Dec 2008 @ 09:55 ()


ความเห็น (0)