อนุทิน 28234 - Ka-Poom

  ติดต่อ

เป็นครั้งแรกที่ได้มาร่วมประชุมกับวิชาชีพพยาบาลที่สภาการพยาบาล >> ทำให้นึกได้ว่าตนเองจบ ตรี-โทพยาบาลนี่นา ส่วนมากจะทำงานด้านจิตวิทยาให้คำปรึกษาตามที่จบ โท-เอกด้านนี้มา

แต่อย่างไรก็ตามทุกอย่างสามารถเชื่อมโยงกันได้

  เขียน:  

ความเห็น (0)