อนุทิน 2821 - Sasinand

Sasinand
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

น่าเศร้า!!ประเทศญี่ปุ่น มี อัตราการฆ่าตัวตาย สูงมาก รองลงมา เป็นฝรั่งเศส แคนาดา เยอรมันนี สหรัฐอเมริกา อังกฤษ อิตาลี

ลองอ่านดู  ลัทธิและความเชื่อเก่าแก่ ในความกล้าหาญของซามูไร ยังมีอิทธิพลสูง รวมทั้ง ปัญหาที่ทำให้ฆ่าตัวตายสูงสุดคือ ปัญหาเศรษฐกิจ

รัฐบาลญี่ปุ่น พยายามแก้ไขเรื่อง การฆ่าตัวตายของคนมาตลอด นักจิตวิทยา และ counselling service and hotlines ช่วยได้มาก...

แต่บทความนี้เขียนผิด ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ศาสานาพุทธ..... Japan's main religions, Buddhism and Shintoism, are neutral on suicide, unlike Abrahamic faiths that explicitly prohibit it.

ศาสนาพุทธ ถือว่า ผิดศีล ข้อ 1 ร้ายแรงมากๆ....

เขียน 02 May 2008 @ 11:01 () แก้ไข 02 May 2008 @ 13:21, ()


ความเห็น (0)