อนุทิน 28186 - คุณพิทักษ์

เคยนั่งสงสัยว่า..."ชาวนากับเกษตรกร" แตกต่างหรือมีความเหมือนกันอย่างไร

จากการได้ไปให้บริการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 2551/52 พบว่าชาวนาส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการเนื่องจาก "ราคา" รับจำนำ "สูง" กว่าราคาท้องตลาด

แต่เขาเข้าร่วมโครงการเพราะว่า "หนี้" ที่ติดกับ ธนาคาร

รายที่ติดหนี้มาก ก็จำนำข้าวเยอะหน่อย รายที่ติดเล็กน้อยก็เข้าร่วมโครงการเฉพาะเท่าที่ปลดหนี้ได้ ข้าวส่วนที่เหลือเก็บไว้บริโภคในครัวเรือน...หรือไว้ขายยามจำเป็น เช่น ค่าเทอมลูก ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

นี่ไง...ความต่างระหว่างชาวนากับเกษตรกรอันหนึ่ง ผลผลิตที่ได้ไม่จำเป็นต้องขายทั้งหมด..."ชาวนา" จะเก็บไว้บริโภคในครัวเรือน...

เขียน 02 Dec 2008 @ 20:07 ()


ความเห็น (0)