อนุทิน 28184 - Ka-Poom

Ka-Poom

บุคคล "คนต้นแบบ" ความดี ความงามของชีวิต "นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว" แง่งามทางด้านจิตวิญญาณแห่งการดำรงอยู่

ปีนี้ท่านอายุ 97 ปี

วันนี้นั่งอ่านเรื่องราวของท่าน...จนถึงเมืองบางกอก ทำให้การเดินทางย่นระยะเวลาไปได้มาก -- อิ่มเอมใจ

จิตดี - กายดี >> ย่อมทำให้สร้างประโยชน์ต่อโลกได้อย่างมากมาย...

เขียน 02 Dec 2008 @ 19:37 () แก้ไข 02 Dec 2008 @ 20:07, ()


ความเห็น (0)