อนุทิน 28133 - บุณยกร

บุณยกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

 การจะไปสู่ความเปลี่ยนแปลงนั้นต้องมีความรุนแรงในระดับหนึ่ง อาทิเช่น น้ำ กว่าที่จะแปรสภาพจากของเหลวกลายเป็นไอได้นั้นก็จะต้องมีความร้อนอย่างถึงขนาด ยิ่งการหลอมละลายเหล็กจากของแข็งเป็นของเหลว ก็ยิ่งต้องใช้ความร้อนอย่างรุนแรงมากขึ้นไปอีก พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า "พึงสละทรัพย์ เพื่อรักษาอวัยวะ พึงสละอวัยวะ เพื่อรักษาชีวิต พึงสละชีวิต เพื่อรักษาธรรม" รวมความว่า การจะได้สิ่งสุดมานั้น ต้องได้มาด้วยความเสียสละไปโดยลำดับ มิใช่ว่าจะได้มาโดยง่ายดายโดยไม่มีสิ่งแลกเปลี่ยนใดๆเลย

^^ พระธรรมคำสอนของ พ่อท่าน สมณโพธิรักษ์ ^^

เขียน 01 Dec 2008 @ 23:30 ()


ความเห็น (0)