อนุทิน 28114 - Sasinand

Sasinand

นั่งฟังวิทยุในรถมา มีเรื่องโรคเอดส์หลายครั้ง เพิ่งจะทราบว่า วันนี้ เป็นวันเอดส์โลก  Stop AIDS. Keep the promise.
ตั้งขึ้นเมื่อปี 1988 และมีกิจกรรม มีการรณรงค์กันเรื่อยมา
World AIDS Day occurs on December 1 and was established by the World Health Organization (WHO) in 1988 .

เขียน 01 Dec 2008 @ 21:56 () แก้ไข 01 Dec 2008 @ 21:56, ()


ความเห็น (0)