อนุทิน 2809 - ทองกวาวเหลือง

  ติดต่อ

การจัดการอารมณ์ตนเองเป็นสิ่งสาคัญที่สุด    ไม่ให้ตกเป็น  ทาส

ของมัน

  เขียน:  

ความเห็น (0)