อนุทิน 2809 - ทองกวาวเหลือง

การจัดการอารมณ์ตนเองเป็นสิ่งสาคัญที่สุด    ไม่ให้ตกเป็น  ทาส

ของมัน

เขียน 02 May 2008 @ 09:05 ()


ความเห็น (0)