อนุทิน #2809

การจัดการอารมณ์ตนเองเป็นสิ่งสาคัญที่สุด    ไม่ให้ตกเป็น  ทาส

ของมัน

เขียน:

ความเห็น (0)