อนุทิน 28080 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

ร้านแก๊สมาเปลี่ยนแก๊สให้และบอกว่าน้ำลดแล้ว ตกลงจะท่วมหรือจะลดนะ?

เขียน 01 Dec 2008 @ 16:56 ()


ความเห็น (0)