อนุทิน 28067 - ครูกานท์

  ติดต่อ

แม้แปลกแยกแตกต่างทางความคิด

แผกทิศวิถีแห่งความเชื่อ

ประชาคมอุดมการณ์ย่อมจานเจือ

หยาดเหงื่อแรงงานแห่งปัญญา

.

ครูกานท์

ทุ่งสักอาศรม 1/ธค/51

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)