อนุทิน 28055 - Sasinand

Sasinand
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


อ่านพบเมื่อสักครู่....การสำรวจนี้ ค่อนข้างตรงดี
รู้สึกว่า ส่วนใหญ่คน ก็จะรู้สึกแบบนี้ละ

สำนักวิจัยเอแบคโพล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้เปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จำนวน 2,404 คน เกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในปัจจุบัน ผลปรากฏว่า
ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 76.5 ระบุว่า เหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในขณะนี้ ทำให้รู้สึกน่าละอาย และถูกชาวต่างชาติมองว่าประเทศไทยไม่น่าอยู่

ส่วนทางออกของปัญหา ผลสำรวจพบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 92.3 ต้องการให้ยึดมั่นในกระบวนการยุติธรรม หลักกฎหมาย

รองลงมาคือ ร้อยละ 57.1 ต้องการให้จัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติ มีคนกลางเป็นนายกรัฐมนตรี

ขณะที่ร้อยละ 52.0 ต้องการให้ยุบสภาเลือกตั้งใหม่

และร้อยละ 43.8 ต้องการให้พรรคร่วมรัฐบาลประกาศถอนตัวออกจากการเป็นรัฐบาล เมื่อถามถึงจุดยืนทางการเมืองของประชาชนในสถานการณ์ล่าสุดขณะนี้ พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 58.4 ไม่ฝักไฝ่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด หรือขออยู่ตรงกลาง

เขียน 01 Dec 2008 @ 10:19 ()


ความเห็น (0)