อนุทิน 280 - อ.อาลัม

  • ประชุมเมื่อวาน (๑๐ เม.ย.๒๕๕๑) ได้ข้อสรุปน่าสนใจหลายอย่าง
  • แต่ก็ถูกขัดจังหวะบ่อยๆเพราะโทรศัพท์เข้ามา เพราะกองกลางเป็นศูนย์โอเปอเรเตอร์ รวมถึงหน่วยงานต่างๆประสานเข้ามา
  • การประชุมในวันหยุดอย่างวันนี้จึงเกิดขึ้น
เขียน 11 Apr 2008 @ 09:32 ()


ความเห็น (0)