อนุทิน 2798 - มัทนา

มัทนา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

Thurs. 010508 | ในที่สุด...แต่ไม่สุดๆ

ส่งบทสุดท้าย conclusion & discussion ให้ อ.ที่ปรึกษาแล้ว

[ใน office อ.ที่ปรึกษา, MM]

MM: yes, madam? (หลังแต่งงานมา อ.ที่ปรีกษาชอบเรียกเราว่ามาดาม)

me:  (ชู  jump drive ให้ดู) Done!

MM: (ยิ้ม) Done? Are you packing and going back to Thailand tomorrow?

me: (ยิ้ม แล้วก็ยื่น jump drive ให้โหลด file)

โล่งไป 1 เปาะ แต่ยังไม่โล่งจริง เพราะยังไม่ได้เรียง citation แล้วก็ยังไม่ได้รวมทุกบทเข้าด้วยกัน ยังไม่ได้จัดหน้า ทำ appendix

ทุกอย่างต้องเสร็จภายใน 5 วัน เพื่อส่งให้ committee คนอื่น ARGHHHH!

เขียน 02 May 2008 @ 07:55 ()


ความเห็น (0)