อนุทิน 27964 - บุณยกร

บุณยกร

(เมื่อการเมืองไม่ใช่ผลประโยชน์ของส่วนรวมอีกต่อไป แต่เป็นการหาผลประโยชน์ให้แก่ชนชั้น

ตัวเอง ให้วงศ์ตระกูลของตัวเอง พวกพ้องตนเอง)

ได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมญาติโยมพันธมิตรประชาชน

เพื่อประชาธิปไตยที่สนามบินสุวรรณภูมิ..

พวกเขาเรากำลังรอการเดินทาง..ไปสู่ชัยชนะ

กับการต่อต่อต้านรัฐบาลที่โกงชาติ โกงแผ่นดิน

ดูหมิ่นกฏหมายและศีลธรรม.. จนแผ่นดินไทยเดือดร้อน

ไปทั่ว..สาธุชนคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมที่สนาม

บินคงมีไม่น้อยแต่เมื่อคิดถึง ชาติ ศาสน์ กษัตริย์และลูกหลาน

คนไทยก็ควรที่จะต้องยอมเสียสละบ้าง.. เพราะไม่มีอะไรที่เราทั้งหลายจะได้อะไรมาโดยไม่เสียอะไรเลย..

ธรรมรักษา

เขียน 30 Nov 2008 @ 13:09 ()


ความเห็น (0)