อนุทิน 2796 - นายวิชาญ บัวสำอางค์

 เรื่องราวของชาวบ้านขุนสมุทรจีน จ.สมุทรปราการเป็นเรื่องที่รู้จักกันทั่วประเทศ หรืออาจทั้งโลกก็ว่าได้เพราะสื่ออินเทอร์เน็ตที่นำข่าวสารไปลงมีมากมาย ยิ่งปัจจุบันภาวะโลกร้อนเริ่มเด่นชัดและมีคนหวันวิตกมากขึ้น น้ำทะเลที่สูงขึ้นที่ละน้อยเป็นภัยที่เรามองข้ามไปสังเกตจากการทำถนนหนทางตอนนี้ทำให้บ้านเรือนอยู่ต่ำกว่าระดับถนน และหนทางที่จะทำให้พื้นดินงอกออกไปดูจะน้อยเต็มที หรือบ้านขุนสมุทรจีน จะกลายเป็นตำนาน....

เขียน 02 May 2008 @ 07:26 () แก้ไข 02 May 2008 @ 07:38, ()


ความเห็น (0)